Scheming.GG

折價券領取教學

如何領取
點選左上角選單>登入會員帳號>進入會員中心>點選折價卷查詢> 折價券代碼輸入:【 1 】>完成領取Step1:點選左上角選單


Step2:登入會員帳號
Step3:進入會員中心
 

Step4:點選折價卷查詢


 

Step5:折價券代碼輸入:【 1 】


                             


Step6:完成領取完成以上步驟即可領取折價券~♡♡
記得持續關注我們,之後也會不定期發放折價券呦!!